OZNÁMENIE

 • 14 cm x 14 cm jednostranná / obojstranná tlač

 • 10 cm x 14 cm / 14 cm x 10 cm jednostranná / obojstranná tlač

 • 11 cm x 15 cm / 15 cm x 11 xm jednostranná / obojstranná tlač

 • skladacie 14 cm x 14 cm po zložení, potlač na všetkých stranách

 • skladacie 10 cm x 14 cm po zložení, potlač na všetkých stranách

 • individuálny rozmer

oznamenia.jpg

pozvánka k stolu

 • 7 cm x 7 cm jednostranná / obojstranná tlač

 • 9 cm x 5 cm jednostranná / obojstranná tlač

 • individuálny rozmer

pozvanky.jpg

menovka

 • 7 cm x 7 cm jednostranná / obojstranná tlač

 • 9 cm x 5 cm jednostranná / obojstranná tlač

 • 7 cm x 7 cm po zložení, skladacia na striešku

 • 9 cm x 5 cm po zložení, skladacia na striešku

 • individuálny rozmer

menovky.jpg

NÁLEPKA ETIKETA víno / zákusky

PAPIEr ETIKETA VÍNO / ZÁKUSKY

 • nálepka 6.5 cm x 9.5 cm / 9.5 cm x 6.5 cm

 • individuálny rozmer

 • nálepka lesklá, pololesklá

 • kartička - papier 6.5 cm x 9.5 cm / 9.5 cm x 6.5 cm jednostranná / obojstranná tlač

 • individuálny rozmer

 • tlač na všetky ponúkané typy papiera

 • nepredierované

 • kruhové nálepky v ponuke, inidividuálny rozmer

etikety.jpg

menu

 • 10 cm x 20 cm jednostranná / obojstranná tlač

 • 10 cm x 20 cm po zložení, skladacie, potlač na všetkých stranách

 • 14 cm x 20 cm jednostranná / obojstranná tlač

 • 10 cm x 14 cm jednostranná / obojstranná tlač

 • 10 cm x 14 cm po zložení, skladacie, potlač na všetkých stranách

 • individuálny rozmer

menu.jpg

STOLY

 • 10 cm x 14 cm číslovanie jednostranná / obojstranná tlač (vhodné do rámu)

 • 10 cm x 14 cm strieška "áčko" číslo z oboch strán alebo predná strana číslo, zadna strana motív

 • 10 cm x 10 cm číslovanie jednostranná / obojstranná tlač

 • 10 cm x 10 cm strieška "áčko" číslo z oboch strán

 • individuálny rozmer

číslovanie.jpg

zasadací poriadok

 • rôzne prevedenia a rozmery:

 • tlač na interiérovú odľahčenú dosku

 • tlač na papier

 • A1, A2, A3, individuálny rozmer

 • samostané karty podľa stolov s menným zoznamom, hlavný stôl 20 cm x 10 cm + karty / stôl 10 cm x 20 cm (podľa počtu stolov) + nadpis 30 cm x 15 cm

 • bližšie informácie telefonicky /e-mailom


poznámka:

 • pri jednostrannej tlači je druhá strana oznámenia vo farbe vybraného typu papiera

 • skladacie tlačoviny su bigované (drážka) pripravené na ohnutie