V prípade otázok nás kontaktujte alebo vyplňte kontaktný formulár alebo zašlite otázky na oznam-to @ oznam-to . sk (bez medzier) alebo telefonicky v pracovných dňoch od 13:00 do 17:00 hod. na čísle (0) 915033867

ako na to:


1. krok - kontaktujte nás


2. krok- cenová ponuka a záväzná objednávka


3. krok - grafický návrh

 • Všetky intormácie ohľadom papiera, písma a textov a vyhotovenia nájdete v časti objednávka na našej webstránke alebo nižšie v texte

 • Objednávka je po vyplnení a zadaní textov záväzná.

 • Vybraný vzor na základe zadania podľa objednávky bude navrhnutý a odoslaný e-mailom na kontrolu/recenziu.

 • Následne budú spracované Vaše pripomienky v ďalšom grafickom návrhu.

 • Akonáhle dostaneme vaše konečné schválenie grafického návrhu do tlače, vaše súbory budú pripravené na tlač.

Upozornenie:

    •    Pri jednostrannej tlači, je druhá strana oznámenia vo farbe vybraného papiera (biela/krémova, so štruktúrou, bez štruktúry).

    •    Všetky motívy, ktoré vidíte na vzoroch - vrátane pozadí vzorov sú grafickými prvkami a sú tlačené na papiere, ktoré nájdete v časti objednávka - papier 

    •    Na vzoroch nie je zobrazený papier!

    •    S výberom vhodného papiera k vzoru Vám po zadaní zaväznej objednávky poradíme.

Objednávku môžete rozdeliť na dve časti.

Tlačoviny 2. časti (menovky, menu, etikety, výslužky, číslovanie stolov a ostatné tlačoviny) - dodanie podkladov najneskôr 3 týždne pred svadbou, objednávka po termíne uz nemusí byť prevzatá.

Tip 1:

    •    Pri obojstrannej tlači oznámení alebo oznámeniach skladacích je možnosť využiť druhú stranu oznámenia na pozvanie k stolu, čiže časť oznámení je s pozvaním k stolu a miestom svadobnej hostiny prípadne, spoločnou adresou a menami s priezviskami a časť je bez pozvania, len napr. s mottom, alebo spomenutými adresami, nie je potrebné tlačiť samostatné kartičky s pozvaním.

Tip 2:

    •    Pri skladacom menu, môžete jednu zo strán využiť aj na číslovanie stolov, čiže nepotrebujete samostatné čísla stolov, prvá strana menu by bolo číslo stola, vnútorné strany text hlavného menu/catering a zadná strana napr. nápojový lístok, prípadne program, poďakovanie hosťom.


4. krok-  vyhotovenie

 • Schválené návrhy odošleme na vytlačenie, po vyhotovní odošleme na adresu doručenia, ktorú ste uviedli.

 • Po vyhotovení odošleme na dobierku 1. triedou, potvrdíme e-mailom spolu s podacím číslom. Súčasťou zásielky bude orignál faktúry.

 • Oznámenia dodávame spolu s bielymi obálkami.

 • Objednávka je vyhotovená v tlačenej podobe do 4 pracovných dní od finálneho schválenia grafického návrhu do tlače.

 • Počas víkendov a sviatkov sa netlačí.


5. krok - odoslanie a platba

 • objednávky zasielame Slovenskou poštou 1. triedou

 • Platba je možná na dobierku (platba pri prevzatí na pošte)

 • alebo je možná platba vopred prevodom na účet po zaslaní faktúry na prevod. Po pripísaní prostriedkov na účet bude objednávka odoslaná 1. triedou na uvedenú adresu.

Ku všetkým vzorom oznámení je možné v štýle oznámenia objednať aj menovky, menu, nálepky na víno, výslužku, číslovanie stolov. Okrem štandardnej ponuky  individuálne pripravujeme zasadacie poriadky (cena sa odvíja od požadovaných rozmerov a prevedenia). Tlačoviny druhej časti - menu, menovky, nálepky na výslužky, etikety na víno a iné - musia byť dodané na spracovanie 3 týždne pred dátumom svadby, v prípade zaslania objednávky druhej časti tlačovín oneskorene nemusí byť objednávka už prevzatá.


OZNÁMENIE NA MIERU (kombinácia vzorov z portfólia)

V prípade, že máte záujem o "oznámenie na mieru" je možné kombinovať elementy, farebné pozadia a písma z oznámení, ktoré sa nachádzajú v našej ponuke oznámení. Napíšte nám Vašu konkrétnu predstavu a my Vám pripravíme návrh. 

Biele obálky sú súčasťou objednávky - C6, štvorec 16.2 cm x 16.2 cm

Oznámenia sú tlačené kvalitnou digitálnou tlačou na kreatívne papiere rôznej povrchovej úpravy s gramážou od 250 - 340g/m2: 

 • biely perleťový s jemnou štruktúrou a odleskom do strieborna alebo zlata (300g/m2),

 • matný hladený krémový grafický papier bez štruktúry (320g/m2)

 • biely s pravouhlou jemnou štruktúrou (280g/m2),

 • biely s linkovanou štruktúrou (280g/m2),

 • biely s bublinkovou štruktúrou (250g/m2),

 • jemne krémový s linkovanou štruktúrou (280g/m2)

 • matný hladený natieraný papier recyklovaný vzhľad (285g/m2)

 • kvalitný extra biely hladený nenatieraný papier bez štruktúry (340g/m2)

Odoslaním objednávky e-mailom/vyplnením objednávkového formuláru zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a zároveň súhlasí s týmito podmienkami. Grafické spracovanie jedného vybraného vzoru oznámenia/ostatných tlačovín podľa vzoru bez zmien na základe prijatej objednávky zasielame do 2-3 pracovných dní na odsúhlasenie; korektúry/zmeny 1-3 pracovné dni) a až po odsúhlasení finálnej verzie mailom sa tlačoviny zadavajú do tlače. O návrhoch oznámení s fotografiou a na mieru a podľa vlastného návrhu sa informujte e-mailom. Od finálne schvaleného návrhu oznámenia / pozvánky (ostatných tlačovín) - vyhotovenie v tlačenej podobe do 4 prac. dní.

Zákazník ručí za správnosť údajov, ktoré odsúhlasil po pozretí grafického spracovania tlačovín zaslaného e-mailom. Za platný vzor tlačovín sa považuje uvedené odsúhlasenie grafického návrhu. V prípade zistenia chyby po odsúhlasení, reklamácia nebude uznaná. 

Všetky prvky na oznámeniach sú "flat" t.j. nie sú vystúpené z papiera. Farebnosť oznámení, ktorá je vidieť na webových stránkach nemusí súhlasiť so skutočnosťou, čo je dané individuálnym nastavením monitora, preto ponúkame detaily tlače reálnych oznámení, zasielame ich mailom na vyžiadanie.

_______

Ochrana osobných údajov: Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Fugazzi s.r.o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava,IČO: 36399388, DIČ: 2021579296, Spol.zap.v OR Vl.č.12956/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Ako správca vašich osobných údajov prehlasujem, že spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Fugazzi s.r.o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, email: oznam-to @ oznam-to.sk, telefón: +421915033867

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky/požiadavky zaslané prostredníctvom kontaktného fomulára, formulára pre zaslanie cenovej ponuky a objednávkového formulára. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je iba vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, fakturačbé údaje, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru (Slovenská pošta ) realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania webstránky a ďalšie služby (účtovníctvo).

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.