MÁTE OTÁZKY?

 

Vyplňte formulár alebo otázky posielajte priamo na uvedený e-mail oznam-to @ oznam-to.sk

Meno *
Meno

Fugazzi s.r.o., Ružinovská 3, 821 01 Bratislava, IČO: 36399388, DIČ: 2021579296, Spol.zap.v OR Vl.č.12956/L, Neplatca DPH

VÚB IBAN: SK74 0200 0000 0014 7383 4851